Hírek röviden

2010. december 15.-től a"Kisvárda Város szennyvízcsatornázása hálózat építés II. ütem" című projekt megvalósításáról további információkat kaphat a 06-80-205-178-ös ZÖLD SZÁMON!

Akadálymentes válozat

Akadálymentes változat

Zöld Szám

06-80-205-178  - 2010. december 15.-től

2010. december 15.-től a

06-80-205-178

telefonszámon is informálódhat projektünkről!A honlapot a
FORENSYS
készítette.

Tájékoztató PDF Nyomtatás E-mail

Tájékoztató a megépített új szennyvízcsatorna hálózatra történő rácsatlakozás módjáról


I. A szennyvízcsatorna törzshálózat építése során  a gerincvezetéktől a telekhatáron belül 1 m-re kiépítésre kerültek a fogyasztói szennyvíz-bekötővezetékek.

II. A Megrendelő/Igénylő az ingatlana szennyvízcsatorna hálózatra történő rácsatlakozásának igénybejelentését személyesen a Várda-Víz Kft. központi telephelyén teheti meg (4600 Kisvárda, Városmajor út 41.), melyet a műszaki ügyintéző fogad és a Megrendelő/Igénylő részére egy szennyvíz bekötési igénybejelentő nyomtatványt ad át.

III. A Megrendelő/Igénylő a kiállított megrendelővel a bekötés üzembe helyezéséhez kéri a Várda-Víz Kft. hozzájárulását. A szennyvíz bekötési igénybejelentő kitöltésének helyességét - tartalmi és formai szempontból – a műszaki ügyintéző ellenőrzi és meghatározza a hozzájárulás időpontját, melyről az érvényben lévő jogszabály figyelembevételével az átvételt követő 15 napon belül kell dönteni.

IV. A Megrendelő/Igénylő a helyesen kitöltött szennyvíz bekötési igénybejelentőn igazolást kér – a Kisvárda Város Önkormányzata Kincstári, Jogi és Adóosztálytól a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésének tényéről. Ezen igazolás nélkül a rákötés nem engedélyeztethető.

V. A bekötővezeték megépítése az ingatlan tulajdonosának feladata, saját maga által választott kivitelezővel vagy a Várda-Víz Kft-től is igényelheti. Ha a Kft-vel kívánja elvégeztetni a feladatokat, a kivitelezési szándékát az építést megelőzően 8 nappal telefonon vagy személyesen kell bejelenteni a Várda-Víz Kft. ügyfélszolgálatán. (Elérhetőségünk: 06 45/421-230; 06 30/466-9329; 06 30/862-3616)  

VI. A Megrendelő/Igénylő  a hitelesített szennyvíz bekötési igénybejelentőt személyesen átadja a Várda-Víz Kft. központi telephelyén a műszaki ügyintézőnek, aki meghatározza a bekötővezeték megépítésének helyességét ellenőrző műszaki szakfelügyelet időpontját. A kiépített bekötővezeték a műszaki szakfelügyeletet megelőzően nem kerülhet eltakarásra.

VII. A Megrendelő/Igénylő  a műszaki szakfelügyeletről helyszínen készített munkalapot és készpénzfizetési számlát kap, melynek összege bruttó 3750 Ft, amit  a Megrendelő/Igénylő a szolgáltató részére a szakfelügyelet időpontjában megfizet. Ezek után az igénylőnek más teendője nincs.

VIII. A műszaki szakfelügyelet eredménye alapján az üzembe helyezéshez történő hozzájárulás a szennyvíz bekötési igénybejelentőn kerül bejegyzésre – a munkalap alapján a fogyasztó nyilvántartásba vétele megtörténik.

IX. A fogyasztó szennyvízcsatorna törzshálózatra történő rákötésének tényét a műszaki ügyintéző felvezeti a fogyasztói kartonra és a fogyasztó részére készített következő számlán már a víz- és szennyvíz szolgáltatási díj együtt kerül kiszámlázásra.

 

A szennyvízhálózatra való rácsatlakozásról az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni:

Kisvárda Város Önkormányzata, Kincstári, Jogi és Adóosztály

4600 Kisvárda, Szent László utca 7-11.
műszaki információk, problémák: 06 45-500-721
közműfejlesztési hozzájárulásról befzetési információk, igazolások: 06 45-500-731

 

Várda-Víz Kft.

4600 Kisvárda, Városmajor út 41.
Tel.: 06 45-421-230; 06 30-466-9329
06 30-862-3616

 

Kisvárda Hírei

Projekt információ

A honlap a "Kisvárda Város szennyvízcsatornázása hálózat építés II. ütem" című, KEOP-1.2.0/2F/09-  2009-0016 kódszámú projekt keretében készült el.

 

Kedvezményezett:
Kisvárda Város Önkormányzata
4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11.

Új Széchenyi Terv

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap Társfinanszírozásával valósul meg.

Közreműködő Szervezet


Energia Központ Nonprofit Kft.

Energia Központ
Nonprofit Kft.

1134 Budapest, Váci út 45.

www.energiakozpont.hu